Vannbåren varme er vann som sirkulerer i boligen og avgir varme, vannet kan varmes opp av alle varmekilder som finnes i dag(vedfyring, fjernvarme, varmepumpe, gass, el-kjel osv)

Det vanligste er enten å legge varmesløyfer i gulv eller radiatorer.