Det finnes i dag en rekke lekkasjer i vårt vann og avløpssystem. Vårt firma er godkjent for utbedring av slike anlegg og vil derfor være det naturlige valget når uhellet er ute.